Home / Thủ thuật máy tính / Không có nút Home, làm thế nào để tắt nguồn iPad Pro 2018?

Không có nút Home, làm thế nào để tắt nguồn iPad Pro 2018?

Với việc thiếu một nút Home trên iPad Pro 2018 thế hệ mới nhất, Apple đã phải di chuyển một số cử chỉ xung quanh nút ON / OFF màn hình để bù lấp cho khoảng trống thiếu vắng nút Home. Điều này làm cho cách tắt nguồn của iPad Pro 2018 mới có sự khác biệt so với những thế hệ trước. Bạn sẽ cần sử dụng kết hợp các nút vật lý để thực hiện điều này.