Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của tôi

Chính sách bảo mật của bạn nên bao gồm các thông tin sau:

  • Các đại lý của bên thứ ba, bao gồm Google, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đó của người dùng vào trang web của bạn.
  • Việc Google sử dụng cookie DoubleClick sẽ cho phép Google và các đối tác của Google phân phát quảng cáo đến người dùng của bạn dựa trên việc họ truy cập vào trang web của bạn và/hoặc các trang web khác trên Internet.
  • Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie DoubleClick cho quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách truy cập vào Cài đặt quảng cáo. (Ngoài ra, bạn có thể hướng người dùng chọn không tham gia vào việc sử dụng cookie cho quảng cáo dựa trên sở thích của đại lý của bên thứ ba bằng cách truy cập vào aboutads.info).

Nếu bạn chưa chọn không tham gia vào việc phân phát quảng cáo của bên thứ ba, thì cookie của các đại lý bên thứ ba hoặc mạng quảng cáo khác cũng có thể được sử dụng để phân phát quảng cáo trên trang web của bạn và cũng phải được tiết lộ trong chính sách bảo mật của bạn theo cách sau đây.

  • Thông báo cho khách truy cập trang web của bạn về các đại lý của bên thứ ba và mạng quảng cáo phân phát quảng cáo trên trang web của bạn.
  • Cung cấp các liên kết đến trang web của đại lý và mạng quảng cáo phù hợp.
  • Thông báo cho người dùng của bạn rằng họ có thể truy cập vào những trang web đó để chọn không tham gia vào việc sử dụng cookie cho quảng cáo dựa trên sở thích (nếu đại lý hoặc mạng quảng cáo cung cấp khả năng này). Ngoài ra, bạn có thể hướng người dùng chọn không tham gia vào việc sử dụng cookie cho quảng cáo dựa trên sở thích của một số đại lý của bên thứ ba bằng cách truy cập vào aboutads.info.

Do các trang web của nhà xuất bản và luật pháp tại các quốc gia khác nhau, nên chúng tôi không thể đề xuất ngôn ngữ cụ thể cho chính sách bảo mật. Tuy nhiên, bạn có thể muốn xem xét các tài nguyên chẳng hạn như Sáng kiến quảng cáo mạng để biết hướng dẫn về việc dự thảo chính sách bảo mật.

Discussion about this page